faktoring

Jak działa faktoring?

5/5 - (3 votes)

Faktoring to coraz bardziej popularne w ostatnich źródło finansowania firm. Nie ma w tym fakcie nic dziwnego, ponieważ dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo jest w stanie uporać się z jednym z najbardziej palących problemów prowadzenia biznesu, czyli brakiem płynności finansowej. Nawet w przypadku dobrze prosperujących firm nagły brak gotówki może sprawić wiele problemów.

Faktoring – mechanizm działania

Faktoring jest taką metodą finansowania przedsiębiorstwa, która polega na zamianie przez faktora (instytucję faktoringową) niezapłaconej wierzytelności faktoranta na gotówkę. Dzięki temu faktorant uzyskuje niezbędne środki finansowe, faktor zaś otrzymuje odsetki od danej kwoty. Następnie, faktor zwraca się (po tym, jak dana należność się przeterminuje) z wezwaniem do zwrotu danej kwoty przez dłużnika (mowa jest wówczas o faktoringu pełnym, czyli wariancie, w którym firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika) lub samego faktoranta (faktoring niepełny).